ตระบัด

ภาษาอังกฤษ


adv momentarily
คำอธิบาย: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: ทันใด , บัดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: briefly
v embezzle
คำอธิบาย: ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย
ความหมายเหมือนกับ: ยักยอก , ฉ้อฉล
คำที่เกี่ยวข้อง: cheat