ตระบอง

ภาษาอังกฤษ


n club
คำอธิบาย: ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปเหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง คล้ายพองแต่สั้นกว่า
หน่วยนับ: อัน, เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: กระบอง
คำที่เกี่ยวข้อง: bludgeon , stick
ตัวอย่างประโยค: เขาควงตระบองวิ่งเข้าไปในประตู