ตระดก

ภาษาอังกฤษ


adv alarmingly
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , สะทก
v be alarmed
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , สะทก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top