ตระดก

ภาษาอังกฤษ


adv alarmingly
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , สะทก
v be alarmed
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , สะทก