ตระการตา

ภาษาอังกฤษ


adv dazzlingly
คำอธิบาย: อย่างสวยงามหรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: งดงาม , หรูหรา , เลิศ , หรู
คำที่เกี่ยวข้อง: showily , gorgeously
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวชาวเหนือแต่งตัวตามวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเข้าขบวนลากปราสาทกันอย่างวิจิตรตระการตาจริงๆ
v charm
คำอธิบาย: มีลักษณะงดงามชวนให้ตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็น
ความหมายเหมือนกับ: ตื่นตา , มีเสน่ห์ , ชวนชม
คำที่เกี่ยวข้อง: enchant , fascinate
ตัวอย่างประโยค: เรือนหลังนี้ตระการตา ดึงดูดผู้ที่พบเห็นเป็นยิ่งนัก