ตระกองกอด

ภาษาอังกฤษ


v embrace
ความหมายเหมือนกับ: กอด , กระหวัด , โอบรัด
คำที่เกี่ยวข้อง: hug , cuddle , encircle