ตระกล

ภาษาอังกฤษ


adv beautifully
ความหมายเหมือนกับ: งาม
คำที่เกี่ยวข้อง: prettily , attractively
adv abundantly
ความหมายเหมือนกับ: มาก
คำที่เกี่ยวข้อง: plentifully