ตระ

ภาษาอังกฤษ


n a piece (used in reference to land)
ความหมายเหมือนกับ: แถบ , แปลง (ใช้แก่ที่)
คำที่เกี่ยวข้อง: portion , plot
n name of Thai song
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง