ตรอมใจ

ภาษาอังกฤษ


v grieve
ความหมายเหมือนกับ: กรอมใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: mourn , pine away , regret , be sad , be sorrowful , be disconsolate