ตรอมตรม

ภาษาอังกฤษ


v grieve
ความหมายเหมือนกับ: ตรม , ระทม , เศร้า , ทุกข์ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: mourn , pine away , regret , be sad , be sorrowful , be disconsolate
v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขมขื่น , ระทม , ทุกข์ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel gloomy , feel depressed , feel painful
v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขื่นขม , ทุกข์ใจ , ระทมใจ , ชอกช้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: be embittered , be painful


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top