ตรอม

ภาษาอังกฤษ


v grieve
ความหมายเหมือนกับ: ตรม , ตรอมตรม , ระทม , เศร้า , ทุกข์ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: mourn , pine away , regret , be sad , be sorrowful , be disconsolate

คำที่มี "ตรอม" ในคำ


ตรอมใจ v grieve
ความหมายเหมือนกับ: กรอมใจ

ตรอมตรม v grieve
ความหมายเหมือนกับ: ตรม , ระทม , เศร้า , ทุกข์ใจ

ตรอมตรม v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขมขื่น , ระทม , ทุกข์ใจ

ตรอมตรม v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขื่นขม , ทุกข์ใจ , ระทมใจ , ชอกช้ำ

อังสตรอม clas angstrom
คำอธิบาย: หน่วยที่ใช้วัดระยะสั้นมากๆ 1 อังสตรอมมีค่าเท่ากับ 10 (-10) เมตรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top