ตรอง

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: ใคร่ครวญ , ครุ่นคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: contemplate , think of , reflect , mediate , propose
v reflect
ความหมายเหมือนกับ: ตริตรอง , ใคร่ครวญ , ไตร่ตรอง , ทบทวน
คำที่เกี่ยวข้อง: think (something over) , ponder , consider
v think over
ความหมายเหมือนกับ: ใคร่ครวญ , ตริตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , ponder
คำตรงข้าม: บุ่มบ่าม , ไม่รอบคอบ