ตรอก

ภาษาอังกฤษ


n lane
คำอธิบาย: ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน
หน่วยนับ: ตรอก
ความหมายเหมือนกับ: ซอย , ทางผ่าน , ทางเดิน , เส้นทาง , ทาง , ทางแคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: alley , narrow path
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเธอต้องเดินเข้าไปในตรอก