ตรวจโรค

ภาษาอังกฤษ


v diagnose
คำที่เกี่ยวข้อง: examine , have a medical examination
ตัวอย่างประโยค: บริษัทสั่งให้พนักงานใหม่ไปตรวจโรคทุกคนก่อนเข้าทำงาน