ตรวจแก้

ภาษาอังกฤษ


v revise
ความหมายเหมือนกับ: สะสาง , สังคายนา , ปฏิรูป , ปรับปรุง
คำที่เกี่ยวข้อง: review , correct , adjust