ตรวจเลือด

ภาษาอังกฤษ


v have blood test
คำอธิบาย: ตรวจดูว่าเลือดอยู่ในกลุ่มไหน หรือมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดหรือไม่ หรือเพื่อทราบโรคบางอย่าง เป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: check blood
ตัวอย่างประโยค: เขาตรวจเลือดก่อนเข้าผ่าตัด