ตรวจสอบ

ภาษาอังกฤษ


v check
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจ , สืบสวน , วิเคราะห์ , พิจารณา , สำรวจ
คำที่เกี่ยวข้อง: verify , investigate , examine
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา

คำที่มี "ตรวจสอบ" ในคำ


ผู้ตรวจสอบ n examiner
คำอธิบาย: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนตรวจสอบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี

ผู้ตรวจสอบบัญชี n auditor
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

คนตรวจสอบ n examinerค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top