ตรวจสอบ

ภาษาอังกฤษ


v check
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจ , สืบสวน , วิเคราะห์ , พิจารณา , สำรวจ
คำที่เกี่ยวข้อง: verify , investigate , examine
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา