ตรวจร่างกาย

ภาษาอังกฤษ


v have a check-up
คำที่เกี่ยวข้อง: have a physical examination
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ตรวจร่างกายผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด