ตรวจฟัง

ภาษาอังกฤษ


v sound
ความหมายเหมือนกับ: ฟัง
ตัวอย่างประโยค: คุณหมอใช้หูฟังตรวจฟังการเต้นของหัวใจ