ตรวจนับ

ภาษาอังกฤษ


v evaluate
ความหมายเหมือนกับ: นับ , วัดผล , ประเมินผล
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , estimate