ตรวจทาน

ภาษาอังกฤษ


v verify
คำอธิบาย: ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: check
ตัวอย่างประโยค: ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top