ตรวจตรา

ภาษาอังกฤษ


v patrol
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , ระวังระไว , เฝ้าดู , เฝ้า , ตรวจการ
ตัวอย่างประโยค: ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่
v examine
คำอธิบาย: พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , ควบคุม , วิเคราะห์ , ตรวจ , ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: inspect , check
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค