ตรวจตรา

ภาษาอังกฤษ


v patrol
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , ระวังระไว , เฝ้าดู , เฝ้า , ตรวจการ
ตัวอย่างประโยค: ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่
v examine
คำอธิบาย: พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , ควบคุม , วิเคราะห์ , ตรวจ , ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: inspect , check
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค

คำที่มี "ตรวจตรา" ในคำ


การตรวจตรา n patrol
คำอธิบาย: การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: การสำรวจ
ตัวอย่างประโยค: การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้

พนักงานตรวจตรา n guard at night
ความหมายเหมือนกับ: ยามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top