ตรวจชีพจร

ภาษาอังกฤษ


v take the pulse
ความหมายเหมือนกับ: จับชีพจร
คำที่เกี่ยวข้อง: feel the pulse
v take the pulse
ความหมายเหมือนกับ: วัดชีพจร
คำที่เกี่ยวข้อง: feel the pulse