ตรวจจับ

ภาษาอังกฤษ


v detect
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจ , ตรวจหา , ตรวจค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: search
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด