ตรวจงาน

ภาษาอังกฤษ


v inspect
ความหมายเหมือนกับ: สำรวจ , ตรวจตรา , ตรวจ
คำที่เกี่ยวข้อง: examine
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้