ตรวจข่าว

ภาษาอังกฤษ


v censor
คำอธิบาย: พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: verify the news
ตัวอย่างประโยค: บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจข่าวก่อนส่งพิมพ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top