ตรมเตรียม

ภาษาอังกฤษ


v be grieved
ความหมายเหมือนกับ: เกรียมกรม , กรมเกรียม
คำที่เกี่ยวข้อง: be sore at heart , sorrow