ตรงๆ

ภาษาอังกฤษ


adv uprightly
ความหมายเหมือนกับ: ตรง , ซื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: honestly
ตัวอย่างประโยค: เราชอบคนพูดตรงๆ