ตรงไหน

ภาษาอังกฤษ


pron where
ตัวอย่างประโยค: รถเมล์สายนี้สิ้นสุดตรงไหน