ตรงไปตรงมา

ภาษาอังกฤษ


adv frankly
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย
คำที่เกี่ยวข้อง: straightforwardly , openly
คำตรงข้าม: ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง

คำที่มี "ตรงไปตรงมา" ในคำ


อย่างตรงไปตรงมา adv straightforwardly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไม่อ้อมค้อม
คำตรงข้าม: วกวน , อ้อมค้อม
ตัวอย่างประโยค: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

พูดตรงไปตรงมา adj frank
คำอธิบาย: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: ขวานผ่าซาก , โผงผาง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย

พูดตรงไปตรงมา v talk openly
คำอธิบาย: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: พูดโพล่ง , พูดขวานผ่าซาก , พูดโผงผาง
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องการให้พูดตรงไปตรงมา ไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top