ตรงโน้น

ภาษาอังกฤษ


pron over there
ความหมายเหมือนกับ: ที่โน้น , โน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: there , yonder , thither
คำตรงข้าม: ที่นี่ , ที่นี้
adv over there
ความหมายเหมือนกับ: ที่โน้น , โน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: there , yonder , thither
คำตรงข้าม: ที่นี่ , ที่นี้