ตรงแผน

ภาษาอังกฤษ


v proceed according to one´s plan
คำตรงข้าม: เสียแผน