ตรงเป้า

ภาษาอังกฤษ


v be able to achieve one´s aim
คำที่เกี่ยวข้อง: be accurate
คำตรงข้าม: พลาดเป้า
v be pertinent
ความหมายเหมือนกับ: ตรงประเด็น
คำที่เกี่ยวข้อง: be right to the point , be relevant