ตรงเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ


v appropriate
ความหมายเหมือนกับ: เข้ามาตรฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be of standard , be qualified