ตรงหน้า

ภาษาอังกฤษ


prep in front of
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: in the face of
คำตรงข้าม: หลัง
ตัวอย่างประโยค: เด็กนักเรียนยืนอยู่ตรงหน้าเสาธง