ตรงลงไป

ภาษาอังกฤษ


v direct
ความหมายเหมือนกับ: ดิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: straight down , fall down