ตรงประเด็น

ภาษาอังกฤษ


v be pertinent
ความหมายเหมือนกับ: ตรงเป้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be right to the point , be relevant