ตรงนี้

ภาษาอังกฤษ


det here
ความหมายเหมือนกับ: นี้
คำที่เกี่ยวข้อง: this place
ตัวอย่างประโยค: หอตรงนี้เป็นโรงเรียนมาก่อน