ตรงดิ่ง

ภาษาอังกฤษ


v go straight
คำอธิบาย: ตรงไปอย่างแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจ 5 นาย ตรงดิ่งไปที่บ่อนไพ่ หลังจากได้รับรายงานทันที