ตรงจุด

ภาษาอังกฤษ


v direct to the point
ความหมายเหมือนกับ: ถูกจุด
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว