ตรงข้าม

ภาษาอังกฤษ


adv opposite
คำอธิบาย: หันหน้าตรงกัน
ความหมายเหมือนกับ: ตรงกันข้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: across from
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนนี้เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ทางฝั่งธนบุรีตรงข้ามวัดม่วงแค