ตรงขึ้นไป

ภาษาอังกฤษ


v stand erect
คำที่เกี่ยวข้อง: stand high , stand upright , stand vertical , stand gauntly