ตรงกัน

ภาษาอังกฤษ


v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , ระดับเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต้องเข้าแถวให้ตรงกัน
v be identical
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , พ้องกัน , สอดคล้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be same
คำตรงข้าม: ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: คนบางคนมีรสนิยมในการแต่งตัวตรงกัน