ตรงกลาง

ภาษาอังกฤษ


prep in the middle of
คำอธิบาย: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: amid , amidst
ตัวอย่างประโยค: เขาช่วยกันเจาะรูตรงกลางเมล็ดถั่ว แล้วร้อยไปตามเส้นลวด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top