ตรงกลาง

ภาษาอังกฤษ


prep in the middle of
คำอธิบาย: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: amid , amidst
ตัวอย่างประโยค: เขาช่วยกันเจาะรูตรงกลางเมล็ดถั่ว แล้วร้อยไปตามเส้นลวด