ตรง

ภาษาอังกฤษ


adv rush
ความหมายเหมือนกับ: รี่ , ปรี่
คำที่เกี่ยวข้อง: move in a straight
ตัวอย่างประโยค: สุนัขวิ่งตรงเข้าใส่คนแปลกหน้า
prep at
คำอธิบาย: ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง
ความหมายเหมือนกับ: ที่
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจราจรยืนตรงตึกแถวใกล้ๆ โรงเรียนเพื่อให้สัญญาณการจราจร
adv punctually
คำอธิบาย: เที่ยงตามกำหนด
ตัวอย่างประโยค: เขามาทันเวลา 3 โมงตรง
v be precise at
คำอธิบาย: ถูกต้องตาม
ความหมายเหมือนกับ: ถูกต้อง , แน่นอน , ตรงเผง
คำที่เกี่ยวข้อง: be exact , be accurate
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาพิจารณาคดีของจำเลยตรงกับความเป็นจริง
adv straightly
คำที่เกี่ยวข้อง: erectly , uprightly
คำตรงข้าม: คด , โก่ง , โค้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ
v be straight
คำตรงข้าม: คด , โก่ง , โค้ง , งอ , บิดเบี้ยว , เฉ , เบี่ยง , เฉียง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าจะขีดเส้นให้ตรงควรใช้ไม้บรรทัด
adj straight
คำอธิบาย: ไม่คดโค้งหรืองอหรือเอียง
คำตรงข้าม: คด , โก่ง , โค้ง , งอ , บิดเบี้ยว , เฉ , เบี่ยง , เฉียง
ตัวอย่างประโยค: ผมของเธอเป็นผมเส้นตรง
v be in accordance with
ความหมายเหมือนกับ: เหมือน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in agreement , be in line with
คำตรงข้าม: ต่าง
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่มีความคิดตรงกับลูกๆ ว่าวันหยุดเราควรไปเที่ยวพัทยา
adv straightforwardly
คำอธิบาย: เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม,
ความหมายเหมือนกับ: โพล่ง , โผงผาง , เปิดเผย
คำตรงข้าม: อ้อมค้อม
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนพูดตรง ฉะนั้นอย่าไปถือสาอะไรเลย