ตม

ภาษาอังกฤษ


n mire
คำอธิบาย: ดินเปียกที่เหนียวกว่าเลน
ความหมายเหมือนกับ: เลน , โคลนตม , โคลน
คำที่เกี่ยวข้อง: mud
ตัวอย่างประโยค: พวกช้างชอบลงแช่น้ำปลักตมเหมือนพวกควาย
n sorrow
ความหมายเหมือนกับ: ความมืด , ความเศร้าหมอง , ความเขลา
คำที่เกี่ยวข้อง: grief