ตบเท้า

ภาษาอังกฤษ


v make goose step
คำอธิบาย: อาการเดินกระแทกตีนกับพื้นแรงๆ ของทหารหรือตำรวจเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เดินตบเท้า
คำที่เกี่ยวข้อง: march , goosestep
ตัวอย่างประโยค: ทหารตบเท้าเข้ามาแสดงความยินดีกับนายก