ตบะ

ภาษาอังกฤษ


n penance
ความหมายเหมือนกับ: ความเพียร , เครื่องเผาผลาญกิเลส , การข่มกิเลส
คำที่เกี่ยวข้อง: heat , warmth , pain , suffering , bodily mortification , penance , religious austerity , devout meditation
ตัวอย่างประโยค: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส