ตบหลัง

ภาษาอังกฤษ


v pat on the back
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนเดินมาตบหลังเขาเพื่อหยอกเล่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top