ตบหลัง

ภาษาอังกฤษ


v pat on the back
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนเดินมาตบหลังเขาเพื่อหยอกเล่น