ตบหน้า

ภาษาอังกฤษ


v slap one´s face
ตัวอย่างประโยค: เธอตบหน้าเขาเพราะความโกรธ