ตบท้าย

ภาษาอังกฤษ


v end up with
ความหมายเหมือนกับ: ปิดท้าย
ตัวอย่างประโยค: อาหารฝรั่งเศสมื้อนั้นมีมีซุปมะเขือเทศ ลาทอด ขนมปังฝรั่งเศสและตบท้ายด้วยเหล้าไวน์